گروه های کالایی

 oتولیدکنندگان و توزیع کنندگان تجهیزات صیادی

 oفرآوری محصولات شیلاتی

 oتولیدکنندگان و ارائه دهندگان غذاهای دریایی

 oتولیدکنندگان ماشین آلات و صنایع پرورش ماهیان زینتی و تجهیزات آکواریوم

 oتولیدکنندگان ماشین آلات حمل و نقل و انتقال آبزیان و فرآورده های شیلاتی

 oتولیدکنندگان و ارائه دهندگان تجهیزات پرورش و نگهداری آبزیان

 oتولیدکنندگان محصولات شیلاتی صادرات محور

 oتاسیسات و تجهیزات برودتی مرتبط با صنعت

 oپرورش آبزیان

 oتجهیزات آبزی پروری و پرورش ماهی در قفس

 oصنایع پایین دستی دریایی مرتبط

 oتکثیر و تولیدکنندگان بچه ماهی

 oتولیدکنندگان خوراک آبزیان و مواد غذایی مکمل آبزی پروری

o تولیدکنندگان و ارائه دهندگان تجهیزات و ادوات تصفیه های آب بهره وری و توسعه مکانیزاسیون

 oصنایع بسته بندی

 oارائه و خدمات دامپزشکی و بهداشت دارویی

 oپرورش دهندگان جلبک و زالو

 oبازار الکترونیکی خرید و فروش کالاهای آبزیان

 oصنایع صید فرا ساحلی

 oسیستم توزین

 oارائه و خدمات تجهیزات ماهیگیری (تفریحی)

 oبانک ها ، موسسات اعتباری و بیمه ها

 oسازمانها، تشکلات و جراید مرتبط

پست الکترونیک

info@ifex.ir

فکس

88070693 (021)

تلفن

88085340 (021)

88070693 (021)

آدرس

تهران-بلوار مرزداران خیابان ابراهیمی-برج الوند-واحد606