قوانین و مقررات غرفه سازی خاص مربوط به غرفه های خودساز

توجه زمان صدور مجوز فقط و فقط 12و 13 مهر ماه می باشد (
-
قوانین و مقررات)لینک دانلود(
-
فرم تعهدنامه و تایید طرح غرفه خودساز )لینک دانلود(
-
فرم درخواست انشعاب برق)لینک دانلود(

پست الکترونیک
فکس
693 70 880 (021)
تلفن
844 70 880 (021)
833 70 880 (021)
آدرس

تهران - شهرک غرب - بلوار فرحزادی - بعد از چهار راه دادمان - جنب مدرسه بین المللی - بن بست نیما - پلاک 2